Stora Galaterbrevskommentaren

Arbetetet med webbversionen av Stora Galaterbrevskommentaren blev klart 2003.

Den upplaga som har använts är från 1939 i översättning av Martin Lindström. Texterna har försetts med den bibeltext som återges i boken och parallellt med denna texten från Svenska Folkbibeln 98. Siffrorna invid texten är Weimarupplagans sidsiffror. De fyra första kapitlen återfinns i WA 40, 1 och de båda sista i WA 40, 2.

Det har funnits många svårigheter i indelning av avsnitt. Martin Luther gick ibland tillbaka till föregående vers eller delar av verser, vilket också syns i kommentaren. Därför finns det inte någon strikt systematisk versindelning.

De länkar nedan som står på kapitelrubrikerna går till en indexsida för hela kapitlet, där det också framgår vilka verser eller delar av verser som behandlas. Verslänkarna går direkt till resp. dokument. Obs. att dessa länkar leder till det gamla html-systemet, och länkar tillbaka till Logosmappen ska undvikas. Använd i stället Logosmappens nya meny.

1a
1b
1c
2
3
4a
4b
4c
5
6a
6b
7
8
9
10
11-12
13-14
15-17
18-19
20-24