Innehåll

Martin Luther: Stora Galaterbrevskommentaren

3:26

Alla ären I Guds barn genom tron, i Kristus Jesus.

Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus.

[539] Såsom varande en utomordentlig lärare om tron för Paulus alltid på tungan sådana ord som »genom tron», »i tron», »av den tro som är i Kristus Jesus» o.s.v. Han säger icke: Ni äro Guds barn, emedan ni äro omskurna, emedan ni hava hört lagen och gjort dess gärningar, så som judarna tänkte sig och papisterna lärde, utan: genom tron på Jesus Kristus. Lagen gör alltså ingen till Guds barn, långt mindre då mänskliga stadgar. Den kan icke pånyttföda till ett nytt väsende. Men den ställer den gamla födelsen, varigenom vi födas in i djävulens rike, fram för våra ögon. Och därigenom förbereder den oss för den nya födelse, som sker genom tro på Kristus Jesus, icke genom lagen, såsom Paulus otvetydigt vittnar: »Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus.» Han vill säga: Fastän ni ha blivit plågade, förödmjukade och dödade genom lagen, har lagen lika fullt icke gjort er rättfärdiga, det är icke den som gjort er till Guds barn, utan det har tron gjort. Vilken tro? Tron på Kristus. Det är alltså tron på Kristus som kan göra människor till Guds barn, icke lagen. Detsamma står också skrivet Joh. 1, 12: »Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.»

Jag överlämnar åt vältalare att utlägga och förhärliga den outsägliga nåd och härlighet, som vi hava i Kristus Jesus, nämligen att vi arma syndare, som av naturen äro vredens barn, skola komma till sådan ära, att vi genom tron på Kristus bli Guds barn och arvingar och Kristi medarvingar, herrar över himmel och jord. Dock - ingen tunga, vare sig människors eller änglars, kan nog storslaget prisa denna härlighet.


Logosmappen | Till början