Om en kristen människas frihet

Om en kristen människas frihet
av D:r Martin Luther
Översättning från tyska (översättaren okänd)
Länk till nyöversättning (Seth och Birgitta Erlandsson, 2017)

Del 1, den inre, andliga människan
Del 2, den yttre människan