Bibeln

Logosmappen har ända från början (1997) haft Bibeln i centrum. Vi vill erbjuda Guds ord som är så rent som möjligt från mänsklig påverkan. Därför gällde det första arbetet att lägga ut Svenska Folkbibeln i en sökbar databas, då med NT96 som grund. År 1998 utkom Svenska Folkbibeln 98 och innan millenniet hade gått till ända var hela Bibeln insatt.

Sedan Nya Folkbibeln 2014, Nya testamentet och Psaltaren, lanserats i oktober 2014 har en ny Online-funktion öppnats. Den visar för GT:s del Svenska Folkbibeln 98 och för Psaltaren och NT Nya Folkbibeln 2015.

Folkbibeln finns även att ladda ner som app för mobiltelefoner.

Carl XII:s bibel som pdf: Gamla testamentet och Nya testamentet.

Gezeliernas bibelverk, den mest omfattande bibelkommentaren på svenska, webbdatabas i ny version som också lämpar sig utmärkt för iPad. Parallellt med Carl XII:s bibeltext finns också Svenska Folkbibeln 98. Direkt till databasen.

Kristi lidandes historia. Ett litet praktiskt häfte som pdf.

Logosmappen har vidare en del artiklar om bibelöversättningsfrågor och Bibelns trovärdighet.