Textutläggningar

till predikotexter enligt Finlands evangelisk-lutherska kyrkas evangeliebok 2000.

Till en del texter finns också längre utläggningar på adressen
http://www.solagratia.fi.

Till läsaren
Förkortningar
Presentation av författaren

A Vinterhalvåret: från advent till Kristi himmelsfärd

Advent, jul och epifania
Från första söndagen i advent till femte söndagen efter trettondagen

Faste- och påsktiden
Från tredje söndagen före fastan, eller Septuagesima, till Kristi himmelsfärdsdag

B Sommarhalvåret: från sjätte söndagen efter påsk till domsöndag

C: Rörliga helgdagar

Kyndelsmässodagen, Marie bebådelsedag, midsommardagen, Mikaelidagen, alla helgons dag och självständighetsdagen (6.12).

D. Fristående kommentarer

Om himmelrikets nycklar
Rättfärdiggörelsen


Copyright och ansvar för läroinnehållet:
Dr Juhani Martikainen 2001-2005