Textutläggningar

till predikotexter enligt Finlands evangelisk-lutherska kyrkas evangeliebok 2000. Dessa har lagts upp av dr Juhani Martikainen under åren 2001–2005. Under våren 2020 har han gjort en revidering som finns på hans egen webbplats och därmed har de gamla utläggningarna tagits bort från Logosmappen.

Textutläggningarna finns på https://www.solagratia.fi/textutlagg.htm.