Kristen vokalmusik – uppgraderad databas

Logosmappen har under ett par decennier haft möjlighet att publicera kompositioner av mus dr Juhani Martikainen i en databas. Främst har det handlat om arrangemang för blandad kör, manskör, duett och solosång, men även genomkomponerad vokalmusik för olika stämbesättningar. Notskrift i pdf-form och i vissa fall ljud som mp3-filer ingår.

Anmärkningsvärt är att verken fritt kan användas för körer och privat bruk, medan kommersiell användning kräver kontakt med upphovsmannen.

På grund av uppdateringar av serverprogramvaran har det uppstått problem med vissa funktioner. År 2019 har en reviderad version gjorts av C-J Data med stöd av Luthersk Litteraturmission. Samtidigt har antalet verk mer än fördubblats. Denna unika databas kan nu, i september 2019, upplåtas för allmänheten. För detta arbete och givet stöd framför vi ett varmt tack.

Det finns knappt 200 sånger i databasen, av vilka knappt 40 illustreras av inspelningar med kvartetten Gratia Christi. Många av sångerna har texter av Lina Sandell och finns i Sionsharpan. Martikainen står själv för många av texterna och melodierna och svarar för samtliga arrangemang. Ett par dussin bibeltexter ingår med specialkomponerad musik. I förhållande till den tidigare databasen har andelen arrangemang för blandad kör klart ökat. Manskörssånger finns ett dussin arrangemang. Duett och solo finns bara i enstaka exemplar.

OBS! Den server som används tillåter endast ett begränsad antal samtidiga användare, varför vi avråder från samtidiga besök av grupper, som t ex musikklasser.

Den nya databasen nås via webben på adressen https://titus.anet.fi/fmi/webd/Kristen_vokalmusik eller med mobiler och appen FileMaker Go (iOS, iPad eller iPhone) via värden titus.anet.fi. Krav på webbläsare, dator: Safari 10.0.x, Chrome 55 minimum, Internet Explorer 11.x och Microsoft Edge 38; mobil: Safari 10.0.x på iOS 10.x eller Chrome 55 minimum på Android 6.x.


No Replies to "Kristen vokalmusik – uppgraderad databas"