Luther och antisemitismen

Logosmappen har fått möjlighet att publicera två dokument som försvarar Martin Luther mot de häftiga angrepp som gjorts mot hans skrift ”Om judarna och deras lögner”. Det ena dokumentet har avfattats av den pensionerade juristen Ruth Magnusson Davis, som är ledare för projektet New Matthew Bible. Det är avfattat på engelska och finns också i svensk översättning av Lars Borgström. Det andra dokumentet har skrivits av dr Gottfried Herrmann och varit infört i tidskriften Biblicum nr 2/2017 i översättning av Hendrik Landgraf. Se beskrivning av ...

Read More


Två nya böcker

Ett par böcker har tillkommit i vårt utbud: Nils Johanssons 1. Korontierbrevet 11-14 och prästvigning av kvinnor, samt Tom G.A. Hardts Om altarets sakrament Docenten och domprosten Johansson (1900-1985) var exegetiskt sakkunnig i kyrkomötets särskilda utskott i samband med ämbetsreformen i Svenska kyrkan 1958. Hans bok utkom på engelska 1973 men först 1989 på svenska. Orsaken till att det dröjde så länge är den frustration som han kände över att tala till en vägg. När alla argument ignorerades och kyrkomötet beslöt som de ville (eller som staten ...

Read More


Pieper-Müllers dogmatik i wikiversion

Nu finns den svenska översättningen av Pieper-Muellers dogmatik i så kallad wikiteknik. Översättningen är gjord av teol dr Tom G A Hardt och gavs ut av Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige år 1985. Den har bearbetats i den nya tekniken av Jakob Birgersson, som erbjudit oss att länka till den. Förutom en introduktion till Franz Piepers dogmatik och den förkortade utgåvan som gjordes  av J T Mueller finns också länk till hela boken som pdf. Wikitekniken gör det möjligt att välja bland kapitel och underrubriker, förutom sökning på fritext.

Read More


Kristen vokalmusik – uppgraderad databas

Logosmappen har under ett par decennier haft möjlighet att publicera kompositioner av mus dr Juhani Martikainen i en databas. Främst har det handlat om arrangemang för blandad kör, manskör, duett och solosång, men även genomkomponerad vokalmusik för olika stämbesättningar. Notskrift i pdf-form och i vissa fall ljud som mp3-filer ingår. Anmärkningsvärt är att verken fritt kan användas för körer och privat bruk, medan kommersiell användning kräver kontakt med upphovsmannen. På grund av uppdateringar av serverprogramvaran har det uppstått problem ...

Read More


Ny artikel om dopet

Logosmappen har fått ett tillskott till den gedigna undervisningen om det kristna dopet som finns under rubriken Samlat i Logosgruvan. Det nyaste är ett föredrag benämnt "Själavårdande perspektiv på dopets välsignelser". Föredraget utgår från frågor som man ofta konfronteras med i mötet med rörelser som kraftigt ifrågasätter att man döper barn. Syftet med föredraget är dock inte polemik utan att gå till Bibeln för att finna grund för frid i anfäktelse.

Read More


Swebilii katekes åter införd

På grund av en rad olyckliga misstag kom Swebilii katekes, som infördes i Logosmappen 2010, att bli utanför den nya uppsättningen av Logosmappen. Nu har detta reparerats och hela den gamla klassiska katekesen från 1775 finns ånyo som originaltext. Länk till försättsblad och innehåll här.

Read More


Databasservern Titus får ny adress

De som använder Logosmappens databaser (några anges med länk i sidfoten) bör observera att adressen har ändrats. Det gäller bl a Gezelius, Kyrktexter, Oratio, Ous och några andra. Numera nås servern Titus på adressen https://titus.anet.fi/fmi/webd. De som använder FileMaker-klient eller iOS (FileMaker Go) ska söka värden på adressen titus.anet.fi. Servern upprätthålls numera av C-J Data. E-post: info [at] anet.fi.

Read More


Julklapp 2018: Om koncilierna och kyrkan

Logosmappen-teamet har glädjen att kunna presentera en julklapp för alla Lutherläsare: Om koncilierna och kyrkan finns nu som text i Logosmappen. Denna skrift av Martin Luther utkom på tyska 1539 (i förordet står 1534 men inne i texten anges årtalet 1539) under namnet Von den Konziliis und Kirchen. Den har översatts från originalspråket av FK, TK Johan Lumme. Upphovsrätten till texten innehas av SLEF-Media, som ännu säljer den tryckta utgåvan i bokform (utgiven av Evangeliföreningens förlag 1994). Vi utger texten i Logosmappen med tillstånd.

Read More


Logosmappens utveckling

Förnyelsearbetet fortsätter. Vi har nu förenklat huvudmenyn så att fyra tidigare huvudmenyelement förenats under en ny rubrik: LOGOSGRUVAN. Under arbete är en ny bok av Martin Luther: Om koncilierna och kyrkan. SLEF-media har gett oss rätt att lägga ut den. Förlaget har fortfarande boken som tryckutgåva i sitt utbud och kan köpas till nedsatt pris: 10 €. Också en annan bok har vi fått tillstånd att lägga ut: Nils Johansson, 1. Korintierbrevet 11–14 och prästvigning av kvinnor (Pro Veritate, Uppsala). Dessa kommer att presenteras som html-u...

Read More


Logosmappen förnyas

Ett förnyelsearbete har pågått sedan en tid. Menyerna har utökats och är för närvarande följande: Start har slopats. Innehållsöversikten har integrerats i den nya samlingsrubriken Samlat. Aktuellt, dvs vår blogg, har lagts som en ny meny: Nytt. Länkarna har också blivit ett nytt menyobjekt. Funktionen hem finns under namnet Logosmappen. BIBELN: avdelningen har endast små förändringar. KONKORDIEBOKEN: oförändrad. LUTHER omfattar endast böcker av Martin Luther. SAMLAT utgör en sammanställning av tidigare Innehållsöversikt och Luthersk ...

Read More