1 result for tag: sång


Kristen vokalmusik – uppgraderad databas

Logosmappen har under ett par decennier haft möjlighet att publicera kompositioner av mus dr Juhani Martikainen i en databas. Främst har det handlat om arrangemang för blandad kör, manskör, duett och solosång, men även genomkomponerad vokalmusik för olika stämbesättningar. Notskrift i pdf-form och i vissa fall ljud som mp3-filer ingår. Anmärkningsvärt är att verken fritt kan användas för körer och privat bruk, medan kommersiell användning kräver kontakt med upphovsmannen. På grund av uppdateringar av serverprogramvaran har det uppstått problem med vissa funktioner. År 2019 har en reviderad version gjorts av C-J Data med ...