Samlat

Denna sida ersätter de gamla sidorna Innehållsöversikt (fanns tidigare under Start) och Luthersk litteratur. Sidan är under arbete.

 

1. Bibelstudium

• Becker, Siegbert W: Uppenbarelseboken (kompendium utifrån föreläsningar i Uppsala 1977)
• Borgström, Lars: Josuas bok (pdf)

 

2. Luthersk dogmatik

a) Allmänna verk

• Brug, John F: Varför bibeltroende lutheraner omfattar Konkordieboken (föredrag i Vasa 2000)
Pieper-Mueller: Kristen dogmatik, i svensk översättning och bearbetning av Tom G A Hardt 1985; länk till elektronisk utgåva: Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige 2014
• Österbacka, Ola: Hoppets bekännelse (troslära)

b) Dopet

• Erlandsson, Seth: Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas (pdf)
• Gerhardt, Johann: Utførlige og skriftemessige forklaring over den hellige dåp (från 1610), översättning av Leif Jensen (norska, pdf)
• Hedegård, David: Enighet i dopfrågan (bok)
• Jeremias, Joachim: Barndopet under de fyra första århundradena

c) Andra lärofrågor

• Utdrag ur Becker, Siegbert W: Guds dårskap, kap 6
• Frøkjær-Jensen, Flemming: Positivt nej till kvinnliga präster (bok)
• Borgström, Lars: Änglarna (artikel)

 

3. Kyrkan och praktisk teologi

• Bygstad, Jan: Den kristna församlingen (hela bokens insidor som pdf; boken har utkommit i Danmark i bearbetad form), pärm
• Hildén, Helge: Budskapet om Kristi fullbordade verk förfuskas genom liturgiska experiment (artikel ur Lutherläsaren nr 28)
• Petri, Olavus: ”Förmaning till alla evangeliska predikare”

4. Kyrkohistoria

• Amythos (pseudonym): Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, den moderna teologien och Bibeltrogna Vänner (bok)
• Martikainen, Juhani: Herrnhutismen, (föredrag 2006, pdf)
Recept för kyrkors förintande, protokoll från förhör med Richard Wurmbrand (småskrift 1968)

5. Apologetik

Bibeln och kyrkans tro (artiklar av olika författare)
• Erlandsson, Seth: Bibeltolkning och vetenskap på otrons villkor (utdrag ur Biblicum nr 1/2013 med tillstånd, pdf)
• Erlandsson, Seth: Om Da Vinci-koden (artikel, pdf)
• Gärdeborn, Anders: Adam och Eva-lutionen, Skapelse och utveckling (videoföreläsningar 2012)

6. Lutherska tidskrifter på nätet

• Tidskriften Biblicum
Bibel och bekännelse (LBK) – Finlandsupplagan (S:t Johannes)
Pyhäkön Lamppu – Helgedomens lampa (Missionsstiftet i Finland)
Logos (2003–2013)