Luthersk Nätbibelskola

Luthersk Nätbibelskola var ett samprojekt mellan Föreningen Logos och några församlingar och organisationer i Sverige och Norge under åren 2003-2006.

Projektet har avslutats, men materialet står till förfogande för den som önskar. Tyvärr fungerar inte direktlänkarna till bibelställen sedan Folkbibeln Online har lagts om.

Nätbibelskolan hade tre kurser i bibelkunskap. Webbläromedlet, kallat Vägen, har omarbetats för att göra det lättare för de som vill gå en kurs i bibelkunskap på egen hand.

Den första kursen i bibelkunskap hölls hösten 2003 och våren 2004. I denna kurs som kallades ”Pilotkursen” deltog ungdomar i konfirmandåldern från Småland, Halland och Västerbotten. Från januari 2004 till februari 2005 pågick ”Bibelkunskap ´04”. I kursen deltog lite äldre ungdomar från både Finland och Sverige. Den senaste kursen, ”Bibelkurs 3”, startade i oktober 2005 och avslutades i maj 2006. 10 personer i olika åldrar och från både Finland och Sverige påbörjade kursen, några hoppade av och några tillkom.

Luthersk Nätbibelskola drevs av följande parter:

  • Silverdalens Evangelisk-Lutherska Församling (Småland, Sverige)
  • Vallberga Evangelisk-Lutherska Församling (Halland, Sverige)
  • Föreningen Logos i Österbotten (projektets ledning)

Organisationer med observatörsstatus:

  • Bibelskolan på Fossnes (Norge)
  • Evangelisk-Luthersk Samling (Västerbotten, Sverige)

Projektet leddes av en styrgrupp, som bestod av Ola Österbacka, ordförande, Åke Nilsson, vice ordförande, Gunner Jensen, Berthold Nilsson och Roger Pettersson, sekreterare. Observatörer var Per Bergene Holm, Bibelskolan på Fossnes, och Jan Nilsson, ELS.

Roger Pettersson ansvarade för materialupplägget biträdd av Berthold Nilsson och Gunner Jensen. En del av materialet i bibelkunskap bygger på Edwin Wiréns bok: När han öppnade boken.

För det tekniska upplägget svarade Daniel Lingmalm i samråd med Ola Österbacka (som gjort grundlayouten). Berthold Nilsson gjorde logotypen. Henrik Nilsson bidrog med arbetsuppgifter ur Lennart Axelssons böcker i bibelkunskap.

Allt arbete skedde ideellt, med undantag av mars-juli 2003, då Roger Pettersson var anställd av Föreningen Logos. Projektet stöddes av Nordiska kulturfonden för nordiska planeringsmöten. Rapport, insänd till NKF 27.9.2004.

Gud allena äran!