Huspostillan

Innehåll

(predikningarna öppnas i det gamla formatet)

1 Söndagen i Advent
2 Söndagen i Advent
3 Söndagen i Advent
4 Söndagen i Advent
Juldagen
Annandag Jul
Söndagen efter Jul
Nyårsdagen
Söndagen efter Nyår
Trettondedag Jul
1 Söndagen efter Trettondedagen
2 Söndagen efter Trettondedagen
3 Söndagen efter Trettondedagen
4 Söndagen efter Trettondedagen
5 Söndagen efter Trettondedagen
Septuagesima
Sexagesima
Fastlagssöndagen
1 Söndagen i Fastan
2 Söndagen i Fastan
3 Söndagen i Fastan
Midfastosöndagen
5 Söndagen i Fastan
Palmsöndagen
Långfredagen
Påskdagen
Annandag Påsk
1 Söndagen efter Påsk
2 Söndagen efter Påsk
3 Söndagen efter Påsk
4 Söndagen efter Påsk
Bönsöndagen
Kristi Himmelsfärds Dag
6 Söndagen efter Påsk
Pingstdagen
Annandag Pingst
Heliga Trefaldighetsdag
1 Söndagen efter Trefaldighet
2 Söndagen efter Trefaldighet
3 Söndagen efter Trefaldighet
4 Söndagen efter Trefaldighet
5 Söndagen efter Trefaldighet
6 Söndagen efter Trefaldighet
7 Söndagen efter Trefaldighet
8 Söndagen efter Trefaldighet
9 Söndagen efter Trefaldighet
10 Söndagen efter Trefaldighet
11 Söndagen efter Trefaldighet
12 Söndagen efter Trefaldighet
13 Söndagen efter Trefaldighet
14 Söndagen efter Trefaldighet
15 Söndagen efter Trefaldighet
16 Söndagen efter Trefaldighet
17 Söndagen efter Trefaldighet
18 Söndagen efter Trefaldighet
19 Söndagen efter Trefaldighet
20 Söndagen efter Trefaldighet
21 Söndagen efter Trefaldighet
22 Söndagen efter Trefaldighet
23 Söndagen efter Trefaldighet
24 Söndagen efter Trefaldighet
25 Söndagen efter Trefaldighet
Söndagen före Domsöndagen
Domsöndagen
Kyndelsmässodagen
Jungfru Marie bebådelsedag
Den helige Johannes Döparens dag
Den helige Mikaels dag
Alla Helgons dag