Luther och antisemitismen

Logosmappen har fått möjlighet att publicera två dokument som försvarar Martin Luther mot de häftiga angrepp som gjorts mot hans skrift ”Om judarna och deras lögner”.

Det ena dokumentet har avfattats av den pensionerade juristen Ruth Magnusson Davis, som är ledare för projektet New Matthew Bible. Det är avfattat på engelska och finns också i svensk översättning av Lars Borgström.

Det andra dokumentet har skrivits av dr Gottfried Herrmann och varit infört i tidskriften Biblicum nr 2/2017 i översättning av Hendrik Landgraf.

Se beskrivning av dokumenten och länk till artiklarna här.


No Replies to "Luther och antisemitismen"