Vägen fram -04, Åbo Akademi, Vasa

Den första konferensen i serien ”Vägen fram” ordnades i Vasa i Åbo Akademis lokaliteter. För arrangemangen stod Föreningen Logos i Österbotten. Totalt deltog nästan 100 personer, alla dock inte samtidigt. Ett varmt tack till alla för gedigen undervisning och en varm och hjärtlig gemenskap!

Det gemensamma målet var att lära känna varandra och bygga en grund för fortsatta kontakter och konferenser, och slutklämmen blev en stark uppfordran att samlas igen om ett år.

Några bilder från konferensen kan ses här (två samlingar bilder, direktlänk till Berthold Nilssons bilder). Länkar till föredrag (pdf-versioner nås via länk i början av texten):

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara i evighet. Amen.

NELK:s huvudsida
Bildserie 1 / bildserie 2