Vägen fram -12, Ryenbergs kyrka, Oslo

Vägen fram ’12 hölls 27–29 april 2012 i Ryenbergs kyrka i Oslo, i en av DELK:s församlingar.

Ansvarig för programplaneringen var Konrad Fjell och arbetsgruppens övriga medlemmar var Jan Bygstad och Per Bergene Holm (Norge), Lars Borgström (Sverige), Roger Pettersson (Finland) och Mikkel Vigilius (Danmark).

Programmet finns här.

Se inspelningar och pdf-texter på den gamla webbplatsen.