Konkordieboken

Ett av Logosmappens första mål var att lägga ut bekännelseskrifterna i webbform. Hela den tjocka boken skrevs av manuellt i slutet av 1990-talet.

Texten följer i huvudsak Samfundet Pro Fide et Christianismos utgåva från 1957, som har gjorts av flera översättare och bär namnet Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Samlingen kallas även Konkordieboken. Bekännelseskrifternas grundspråk är tyska och latin, med undantag av Nicaeunum (grekiska). Uppsala mötes beslut hör till Svenska kyrkans bekännelseskrifter, men inte till Konkordieboken.

Uppdatering med perikoper, bibelhänvisningar och fotnoter färdigställdes 2004. Därvid införs varje dokuments sökväg i samlingen. I oktober 2010 färdigställdes ett arbete med sammanslagning av de rätt små filerna till större helheter.

Texten får inte mångfaldigas på något sätt för kommersiellt bruk.

Bekännelseskrifterna finns nu även i epub-format!
(Kan laddas ner till läsplatta, mobiltelefon eller dator med program för e-böcker. Tack till Gabriel Fjellander för detta!)

Konkordieboken på engelska. Hela Konkordieboken kan också avlyssnas på engelska hos Librivox Book Of Concord (mp3).

Innehåll:

Obs. att länkarna på de enskilda sidorna ännu inte är uppdaterade till den nya Logosmappen. Sidorna öppnas i nytt fönster. Läs här om arbetsgruppen.