Kristen vokalmusik

Musik av Juhani Martikainen

En samling kompositioner och arrangemang för blandad kör, i ett mindre antal även för manskör, duett och solo. Ett stort antal av sångerna har även texter av samma upphovsman. Till varje sång hör ett notblad (i vissa fall två eller tre sidor) som pdf och i några fall även ljudfiler med framförande av sångerna.

Databasen nås via webben på adressen https://titus.anet.fi/fmi/webd/Kristen_vokalmusik eller med mobiler och appen FileMaker Go (iOS, iPad eller iPhone) via värden titus.anet.fi. Krav på webbläsare, dator: Safari 10.0.x, Chrome 55 minimum, Internet Explorer 11.x och Microsoft Edge 38; mobil: Safari 10.0.x på iOS 10.x eller Chrome 55 minimum på Android 6.x.

OBS! Den server som används tillåter endast ett begränsat antal samtidiga användare, varför vi ber er undvika samtidiga besök av musikklasser eller av grupper.

Upphovsrättsliga anmärkningar:
Framförande av verken är fritt, liksom nödigt mångfaldigande av noterna för framförandet. Spridning i kommersiellt syfte förutsätter upphovsrättsinnehavarens tillstånd.
Martikainens egen webbplats


Andra sånger och arrangemang

Solen går ner

En aftonbön för de små. Text och melodi av obekant ursprung. Arrangemanget är gjort av Runar Finskas (1952).