Sångarrangemang och körmusik

Musik av Juhani Martikainen (databas; logga in med gästkonto; databasen fungerar, men inväntar teknisk uppdatering)

Upphovsrättsliga anmärkningar:
Framförande av verken är fritt, liksom nödigt mångfaldigande av noterna för framförandet. Spridning i kommersiellt syfte förutsätter upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Några mp3-filer (åtta duetter och solosånger och NYTT: nio körsånger, ett par av dem med solo). Inspelade i Lappfjärd av Juhani Martikainen.


Andra sånger och arrangemang

Solen går ner

En aftonbön för de små. Text och melodi av obekant ursprung. Arrangemanget är gjort av Runar Finskas (1952).