Kristen vokalmusik

Musik av Juhani Martikainen

En samling kompositioner och arrangemang för blandad kör, i ett mindre antal även för manskör, duett och solo. Ett stort antal av sångerna har även texter av samma upphovsman. Till varje sång hör ett notblad (i vissa fall två eller tre sidor) som pdf och i några fall även ljudfiler med framförande av sångerna.

OBS! Den server som används tillåter endast ett begränsat antal samtidiga användare, varför vi ber er undvika samtidiga besök av musikklasser eller av grupper.

Upphovsrättsliga anmärkningar:
Framförande av verken är fritt, liksom nödigt mångfaldigande av noterna för framförandet. Spridning i kommersiellt syfte förutsätter upphovsrättsinnehavarens tillstånd.
Martikainens egen webbplats


Andra sånger och arrangemang

Solen går ner

En aftonbön för de små. Text och melodi av obekant ursprung. Arrangemanget är gjort av Runar Finskas (1952).