Luthers lilla katekes

Texten är lätt moderniserad.

Innehåll

Luthers lilla katekes

Martin Luthers båda katekeser är de äldsta av de lutherska bekännelseskrifterna. De har tillkommit med tanke på den enkla folkliga undervisningen och inte i avsikten att bli bekännelseskrifter.

Den lilla katekesen publicerades under första hälften av 1529 i form av tavlor eller plakat, avsedda att hängas upp på väggen. Avsnittet om bikten tillkom i en reviderad version från 1531. Praxis för tryckning av dessa avsnitt har varierat. Vi följer här Konkordiebokens uppställning med sex huvudstycken. Avsnitten om böner och hustavlan kan betraktas som appendix.

Den stora katekesen var avsedd som hjälp för predikanter och lärare och utkom i april 1529 under namnet Tyska katekesen.