Vägen fram -15, Åbylundskyrkan, Norrköping

Konferensen 24–26 april 2015 är den senaste konferensen. Någon ny konferens är inte heller planerad just nu. NELK lämnas vilande tillsvidare, i brist på arrangörer som har intresse och möjlighet att ordna konferensen.

Konferensprogram som pdf.

Föredragen under konferenserna 2013 och 2015 har publicerats som en bok, som kan rekvireras av Lars Borgström (tfn: +46 73 971 73 21, e-post: lars[snabel-a]predikan.se). Pris: 100 SEK plus porto, alternativt från Logos förlag i Vasa för 11 € plus porto. Även från konferenserna 2010, 2011 och 2012 finns motsvarande böcker.

Inspelningarna är bristfälliga, men följande mp3-filer finns (där länk är aktiv):