Vägen fram -05, Ekillaskolan i Märsta

Den andra konferensen i serien ”Vägen fram” ordnades i Märsta i Ekillaskolan 11–13 mars 2005. För arrangemangen stod Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet. 

Arbetsgruppen som har planerat programmet bestod av Ingemar Andersson (lärare, kyrkoherde i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet, Sverige), Jan Bygstad (pastor i DELK, Norge), Gunner Jensen (pastor i Vallberga Evangelisk-Lutherska Församling, Sverige), Åke Nilsson (pastor i Silverdalens Evangelisk-Lutherska Församling, Sverige), Mikkel Vigilius (bibellärare på LMH, Danmark) och Ola Österbacka, arbetsgruppens ordförande (IT-specialplanerare, sekreterare i Föreningen Logos i Österbotten, Finland).

Föredrag (som webbtext och ljudfil som mp3):

  • Ingemar Andersson: Inledningsanförande (svenska); mp3 (13:49)
  • Jan Bygstad: Kyrkans sanna enhet – vad avser Augsburgska bekännelsen med ”satis est”? (norska); mp3 (1:00:30)
  • Gunner Jensen: Lutherska kyrkan – den glada frälsningsvisshetens kyrka (svenska); mp3 (39:51)
  • Leif G Jensen: Den lutherska kyrkans materialprincip. En granskning av Konkordiebokens rättfärdiggörelselära mot bakgrund av Joint Declaration (danska); mp3 (55:28)
  • Åke Nilsson: Bibel- och bekännelsetrohet – klyscha eller förpliktelse? (svenska); mp3 (41:53)
  • Peter Olsen: Väckelsekristendom och nådemedelskristendom (danska); mp3 (55:11)
  • Ola Österbacka: Var står vi? Och var går vägen fram? (svenska); mp3 (32:48)

NELK:s huvudsida

Bildgalleri