Nordisk Evangelisk-Luthersk Konferens

I mars 2004 samlades ca 100 personer i Vasa i Finland till en nordisk konferens med temat ”Vägen fram”. Denna konferens var en uppföljning av boken ”Vägen fram? Lutherska väckelserörelser i uppbrott”, som hade getts ut några år tidigare med artiklar av en rad författare från Norge, Sverige, Danmark och Finland. Boken tecknade en allvarlig bild av den andliga och kyrkliga situationen i de nordiska länderna.

Mot denna bakgrund ville boken och sedan också konferensen kalla bibel- och bekännelsetrogna lutheraner i Norden till ett förnyat studium av Guds ord och den lutherska bekännelsen för att stärka tron och den andliga enheten och få ljus över vägen fram.

Den senaste konferensen hölls i Åbylundskyrkan i Norrköping 24–26.4.2015. Där beslöts att NELK lämnas vilande tillsvidare, i brist på arrangörer som har intresse och möjlighet att ordna konferensen.

Föredragen under konferenserna 2013 och 2015 har nyligen publicerats som en bok, som kan rekvireras av Lars Borgström (tfn: +46 73 971 73 21, e-post: lars[snabel-a]predikan.se). Pris: 100 SEK plus porto, alternativt från Ola Österbacka i Vasa (10 € plus porto). Även från konferenserna 2010, 2011 och 2012 finns motsvarande böcker (från Vasa à 5 € plus porto).

Ljudinspelningar finns som mp3 till många av föredragen. I flera fall finns också texter som pdf och i vissa fall video. Se program och länkar till inspelningar i länkarna nedan som ska kompletteras (uppdaterat 2.8.2016).

OBS! Några av sidorna är under arbete och länkarna fungerar inte. Vi hoppas snart åtgärda detta.