Två nya böcker

Ett par böcker har tillkommit i vårt utbud: Nils Johanssons 1. Korontierbrevet 11-14 och prästvigning av kvinnor, samt Tom G.A. Hardts Om altarets sakrament

Docenten och domprosten Johansson (1900-1985) var exegetiskt sakkunnig i kyrkomötets särskilda utskott i samband med ämbetsreformen i Svenska kyrkan 1958. Hans bok utkom på engelska 1973 men först 1989 på svenska. Orsaken till att det dröjde så länge är den frustration som han kände över att tala till en vägg. När alla argument ignorerades och kyrkomötet beslöt som de ville (eller som staten ville) ansåg han att en publicering vore att kasta pärlor för svinen. Men även om Svenska kyrkan valt att slå dövörat till hoppas vi att det finns en helig kvarleva som ännu frågar efter Guds ord.

Tom Hardt (1934-1998) var kyrkoherde i St Martins Evangelisk-Lutherska församling i Stockholm och doktorerade på luthersk nattvardslära. Om altarets sakrament är en sammanfattning av hans avhandling. Avhandlingen har rönt stor uppmärksamhet internationellt och översatts till tyska. Sammanfattningen finns översatt till tyska och finska. Hardt visar hur Luther orubbligt insisterade på det klara bibelordet “detta är min kropp” mot rationalistiska teorier som från början uteslöt realpresens och läste in sina förutsättningar i bibeltexten. Långt ifrån att vara en kvarleva från Luthers tid som katolik, som han inte lyckats frigöra sig från, är det ett så rent bejakande av instiftelseordens kraft att till och med katolikerna ryggar tillbaka. Dessa står alltså i nattvardsfrågan mellan Luther och de reformerta.


No Replies to "Två nya böcker"