Uppbyggelse

Under den här rubriken har vi placerat in texter som stöder vårt andaktsliv och ger fördjupning i tron.

Andakt och bön

Några böner från Främlingarnas hemliv och andakter för varje dag från Luthers Resekost.

Predikningar

Sammanställning av en del predikningar från Föreningen Logos’ tidigare verksamhet samt några föredrag av olika slag. De flesta predikningar som är inspelade finns i databasen OUS.

Textutläggningar för varje helgdag under kyrkoåret

Textutläggningarna av dr Juhani Martikainen finns numera endast på hans egen webbplats.

Sånger

Juhani Martikainen har även skrivit texter samt komponerat och arrangerat en del sånger för körer i olika sammansättningar. De finns samlade i databasen Kristen vokalmusik (reviderad 2019).