Teologiskt forum

Den här sidan är för sådana dokument som det kan finnas olika meningar om, men som stämmer med Bibeln och de lutherska bekännelseskrifterna. I punktuella fall kan även annan litteratur tas med för att göra det möjligt att diskutera i förhållande till sådant som ligger utanför den konfessionella lutherdomen.

Följande lärofrågor behandlas:

  1. Helgelsen
  2. Israel och den yttersta tiden
  3. Karismatiken
  4. Kyrkofrågan
  5. Nattvarden
  6. Rättfärdiggörelsen
  7. Ämbetet

Nedan nämnda artiklar har varit publicerade redan tidigare, nya artiklar läggs in efter hand.

 

Helgelsen

• Johansson, Jan: Tre artiklar om förlåtelsen (Trosblick 2004)

 

Israel och den yttersta tiden

• Erlandsson, Seth: Israel som Guds tjänare (Biblicums småskrift nr 6, pdf)

 

Karismatiken

• Vogt, John: Anden och Andens gåvor (tre delar)

 

Kyrkofrågan

• Förars, Joakim: Kyrkopolitik kullkastar evangelisk teologi
• Hardt, Tom: Kyrkogemenskap i fornkyrkan och i den lutherska kyrkan (Kyrkligt forum 2/1996 och 1/1997)
• Sjöqvist, Stefan: Frågan om rösträtt för kvinnor

 

Nattvarden

• Hardt, Tom: Om altarets sakrament

 

Rättfärdiggörelsen

• Johansson, Claes: Rättfärdiggörelsen (Ur Trosblick 2/2002)

 

Ämbetet

• Brug, John F: The Ministry of the Word (svensk översättning av Gunilla Hedkvist, pdf)