Teologiskt forum

Den här sidan är för sådana dokument som det kan finnas olika meningar om, men som stämmer med Bibeln och de lutherska bekännelseskrifterna. I punktuella fall kan även annan litteratur tas med för att göra det möjligt att diskutera i förhållande till sådant som ligger utanför den konfessionella lutherdomen.

Följande lärofrågor behandlas:

  1. Helgelsen
  2. Israel och den yttersta tiden
  3. Karismatiken
  4. Kyrkofrågan
  5. Rättfärdiggörelsen
  6. Ämbetet

Nedan nämnda artiklar har varit publicerade redan tidigare, nya artiklar läggs in efter hand.

 

Helgelsen

• Johansson, Jan: Tre artiklar om förlåtelsen (Trosblick 2004)

 

Israel och den yttersta tiden

• Erlandsson, Seth: Israel som Guds tjänare (Biblicums småskrift nr 6, pdf)

 

Karismatiken

• Vogt, John: Anden och Andens gåvor (tre delar)

 

Kyrkofrågan

• Hardt, Tom: Kyrkogemenskap i fornkyrkan och i den lutherska kyrkan (Kyrkligt forum 2/1996 och 1/1997)
• Sjöqvist, Stefan: Frågan om rösträtt för kvinnor

 

Rättfärdiggörelsen

• Johansson, Claes: Rättfärdiggörelsen (Ur Trosblick 2/2002)

 

Ämbetet

• Brug, John F: The Ministry of the Word (svensk översättning av Gunilla Hedkvist, pdf)