Vägen fram -06, Bibelskolen på Fossnes

Under de senaste åren har allt fler lutheraner i de nordiska länderna börjat oroa sig för folkkyrkornas läroförfall och fråga hur man kan komma vidare, under fasthållande av troheten mot Bibeln och den lutherska bekännelsen. Konferensens syfte är att samla dem som inom eller utom folkkyrkorna deltar i Kristi kyrkas kamp för sanningen för att lära känna varandra, ta del av föredrag i centrala frågor och samtala.

Den 13–14 mars 2004 samlades ett hundratal personer i Vasa, Finland till en nordisk luthersk konferens med temat ”Vägen fram ’04”. Den 11–13 mars 2005 blev det en fortsättning i Märsta, Sverige. Och årets konferens hölls alltså den 3–5 mars på Bibelskolen på Fossnes i Norge.

Arbetsgruppen som planerade årets program bestod av Jan Bygstad (pastor i DELK, Norge), Per Bergene Holm (rektor för Bibelskolen på Fossnes, Norge), Åke Malander (ledare för St. Matteus evangelisk-lutherska församling i Uppsala, Sverige), Jan Nilsson (verksamhetsledare för Evangelisk-Luthersk Samling och rektor för Mariaskolan i Umeå, Sverige), Åke Nilsson (pastor i Silverdalens Evangelisk-Lutherska Församling, Sverige), Roger Pettersson (lärare i religion i historia i Närpes, Finland, och predikant i Föreningen Logos i Österbotten) och Mikkel Vigilius (bibelskollärare i Luthersk Missionsforenings Højskole i Hillerød, Danmark).

Föredragen från konferensen på Bibelskolen på Fossnes är här nedan insatta i den ordning de presenterades. Mikkel Vigilius föredrag finns i både svensk och dansk språkdräkt. Föredragen föreligger även som mp3 – länk efter resp. namn.


NELK:s huvudsida