Andakt och bön

Böner ur Främlingarnas hemliv

Främlingarnas hemliv är en bönbok av Johannes Bäck. Den utgavs i många upplagor av Evangeliföreningen, både på finska och svenska, men har nu en föråldrad språkdräkt. Här finns några böner i en moderniserad form.

Dagens andakt

hämtas från Resekost, en andaktsbok som har sammanställts av korta utdrag ur Luthers skrifter. Du kan välja dagens andakt från en lista över alla årets dagar eller vilken dag du önskar. Den tidigare använda databasen används inte längre.