Gezelius-webbdatabas

Nu i reviderad version, lämplig också för iPad och iPhone!

Projekt Gezelius var ett nordiskt projekt som pågick åren 2005-2007. Dess mål var att lägga ut hela Gezeliernas bibelverk som en sökbar databas.

Gezeliernas bibelverk tillkom i början av 1700-talet och i en andra upplaga på 1860-talet. Den upplaga som använts är denna andra upplaga på totalt 4.200 sidor. En del av sidorna skrevs av manuellt, men senare blev det möjligt att skanna och överföra texten via OCR-teknik till vanlig text.

Nu har en ny version lanserats, där många av de funktioner som behövdes för initialarbetet har lämnats bort. Du kommer direkt åt att bläddra i bibelverser eller söka på ord, med avgränsning till önskad bibelbok. Fortfarande finns parallellt Folkbibelns text med Gezelius-texten, samt dess förklaringar.

Version 2 av databasen har utvecklats av Clas-Johan Karlsson, C-J Data. För arbetet har Svensk-Österbottniska Samfundet beviljat ett bidrag.


Medarbetare i Projekt Gezelius 2005–2007:
Philip Andertun, Klas Haraldsson, Klas-Erik Isaksson, Leif Jensen, Berthold Nilsson, Cecilia Nilsson, Kristian Norrback, Maria Pesonen, Roger Pettersson, Boris Sandberg, Mauri Urolainen, Tobias Waldemarson, Magnus Vistvik, Ola Österbacka.
Ledare för arbetet var Berthold Nilsson och för databasen ansvarar Ola Österbacka.