4 results for tag: Luther


Luther och antisemitismen

Logosmappen har fått möjlighet att publicera två dokument som försvarar Martin Luther mot de häftiga angrepp som gjorts mot hans skrift ”Om judarna och deras lögner”. Det ena dokumentet har avfattats av den pensionerade juristen Ruth Magnusson Davis, som är ledare för projektet New Matthew Bible. Det är avfattat på engelska och finns också i svensk översättning av Lars Borgström. Det andra dokumentet har skrivits av dr Gottfried Herrmann och varit infört i tidskriften Biblicum nr 2/2017 i översättning av Hendrik Landgraf. Se beskrivning av dokumenten och länk till artiklarna här.

Julklapp 2018: Om koncilierna och kyrkan

Logosmappen-teamet har glädjen att kunna presentera en julklapp för alla Lutherläsare: Om koncilierna och kyrkan finns nu som text i Logosmappen. Denna skrift av Martin Luther utkom på tyska 1539 (i förordet står 1534 men inne i texten anges årtalet 1539) under namnet Von den Konziliis und Kirchen. Den har översatts från originalspråket av FK, TK Johan Lumme. Upphovsrätten till texten innehas av SLEF-Media, som ännu säljer den tryckta utgåvan i bokform (utgiven av Evangeliföreningens förlag 1994). Vi utger texten i Logosmappen med tillstånd.

Ny Lutherbok till reformationens jubileumsår

Biblicums förlag har tillsammans med XP-Media gett ut en bok med anledning av reformationens jubileumsår: Rättfärdiggörelsen genom tron – Luthers nyupptäckt av det villkorslösa evangeliet. Redaktör för boken är Seth Erlandsson, som också nyöversatt den viktiga skriften Om en kristen människas frihet och skrivit ett inledande kapitel med översikt över Luthers upptäckt samt ett avslutande avsnitt som behandlar rättfärdiggörelsen. Boken kan beställas från Biblicums förlag för 140 kr (i Finland även via Logos förlag för 15 €). Den omfattar 128 sidor och är inbunden i hård pärm. På bakpärmen återges utdrag ur tre ...

Vårt lutherska arv

Med anledning av reformationens jubileumsår har LBK i Norge gjort en utmärkt sammanställning av Martin Luthers liv och verksamhet, med undervisande och informativa texter. Sidorna rekommenderas för studium. http://luther2017.media/