Ny Lutherbok till reformationens jubileumsår

Biblicums förlag har tillsammans med XP-Media gett ut en bok med anledning av reformationens jubileumsår: Rättfärdiggörelsen genom tron – Luthers nyupptäckt av det villkorslösa evangeliet. Redaktör för boken är Seth Erlandsson, som också nyöversatt den viktiga skriften Om en kristen människas frihet och skrivit ett inledande kapitel med översikt över Luthers upptäckt samt ett avslutande avsnitt som behandlar rättfärdiggörelsen.

Boken kan beställas från Biblicums förlag för 140 kr (i Finland även via Logos förlag för 15 €). Den omfattar 128 sidor och är inbunden i hård pärm. På bakpärmen återges utdrag ur tre teologers recensioner, som ingår i slutet av boken:

”Boken Rättfärdiggörelsen genom tron ger oss en inblick i några av de viktigaste sanningar som står att finna i den heliga Skrift. Martin Luthers egna texter utgör en påminnelse om att ett sant evangelium är ett budskap som befriar oss på djupet.”
Olof Edsinger, Teolog och författare

 ”I bokens sista kapitel Rättfärdiggörelsen – det villkorslösa evangeliet redogör Erlandsson för rättfärdiggörelsens innebörd – och beskriver på ett övertygande sätt hur rättfärdiggörelsen har både en objektiv och en personlig sida.”
Leif Erikson, Teol.dr, docent

 ”I boken som du nu håller i din hand finns några av Luthers primära skrifter återgivna. Detta kan och bör läsas av alla. Att vi förklaras rättfärdiga genom tro är den kristna trons främsta läropunkt, den trosartikel med vilken kyrkan står eller faller. Det är just här evangeliets nåd lyser fram som starkast – när vi förstår vad tillräknad rättfärdighet betyder.”
Magnus Persson, Föreståndare och pastor i United Öresundskyrkan, Malmö


No Replies to "Ny Lutherbok till reformationens jubileumsår"