Freefind-sökning korrigerad

Det har en tid funnits problem att söka i specifika delar av Logosmappen via Freefind-sökfunktionen. Detta har nu åtgärdats. Det går alltså att skriva in sökord och välja om man vill söka i hela Logosmappen eller avgränsat till Konkordieboken, Stora Galaterbrevskommentaren, Luthers Huspostilla, Hoppets bekännelse eller Om den trälbundna viljan. Meddela gärna eventuella problem.


No Replies to "Freefind-sökning korrigerad"