Logosmappen förnyas

Ett förnyelsearbete har pågått sedan en tid. Menyerna har utökats och är för närvarande följande:

 • Start har slopats. Innehållsöversikten har integrerats i den nya samlingsrubriken Samlat. Aktuellt, dvs vår blogg, har lagts som en ny meny: Nytt. Länkarna har också blivit ett nytt menyobjekt. Funktionen hem finns under namnet Logosmappen.
 • BIBELN: avdelningen har endast små förändringar.
 • KONKORDIEBOKEN: oförändrad.
 • LUTHER omfattar endast böcker av Martin Luther.
 • SAMLAT utgör en sammanställning av tidigare Innehållsöversikt och Luthersk litteratur. En gruppering har gjorts ämnesvis. Detta avsnitt växer kontinuerligt.
 • UPPBYGGELSE innehåller andakt och bön: utdrag ur Bäck, Främlingarnas hemliv och hela Luthers andaktsbok Resekost (som tidigare).
 • TEOLOGISKT FORUM är ett nytt område. Trots namnet är det inte ett debattforum utan utgörs av litteratur som det inom lutherdomen kan finnas olika meningar om, dock så att materialet generellt utgår från den lutherska bekännelsen. Också detta område kommer att växa.
 • NYTT är information i bloggform som tidigare fanns under Start.
 • LÄNKAR har tidigare funnits under Start och innehåller samlingar med kristen litteratur på annat håll samt uppgifter om lutherska församlingar och kyrkor.
 • ARKIV är en ny samlingsplats för äldre material. Här finns bland annat NELK-sidor, Luthersk nätbibelskola med materialet Vägen och Juhani Martikainens textutläggningar. Här finns även en del varierande föredrag och kursmaterial, vilka kommer att struktureras om.
 • OM LOGOSMAPPEN beskriver portalens policy och föreningen som numera ansvarar för verksamheten.

Logosmappen rf efterlyser medarbetare och tips om material.


No Replies to "Logosmappen förnyas"