Logosmappens utveckling

Förnyelsearbetet fortsätter.

Vi har nu förenklat huvudmenyn så att fyra tidigare huvudmenyelement förenats under en ny rubrik: LOGOSGRUVAN.

Under arbete är en ny bok av Martin Luther: Om koncilierna och kyrkan. SLEF-media har gett oss rätt att lägga ut den. Förlaget har fortfarande boken som tryckutgåva i sitt utbud och kan köpas till nedsatt pris: 10 €.

Också en annan bok har vi fått tillstånd att lägga ut: Nils Johansson, 1. Korintierbrevet 11–14 och prästvigning av kvinnor (Pro Veritate, Uppsala).

Dessa kommer att presenteras som html-utgåvor.


No Replies to "Logosmappens utveckling"