Positivt nej till kvinnliga präster

Av Flemming Frøkjær-Jensen

OBS! Länkarna leder till gamla html-sidor. Backa för att återkomma till denna meny.Publicerad med tillstånd.

Kyrkliga Förbundets Bokförlag

Översättning från danskan av kh Lars Edvardsson, Göteborg
ISBN 91 7238 143 4
© KFB

Danska häftets titel: det positive nej til kvindelige præster

Utgivare:

Menighedsfakultetet
Katrinebjergvej 75
8200 Århus N

Copyright: Menighetsfakultetet och forfattaren 1985
4. oplag, tryckt i Danmark 1991