Positivt nej till kvinnliga präster

Innehåll


GUDS ORDNING I ÄKTENSKAPET

Vi nämner först mannens och kvinnans uppgifter och funktioner i äktenskapet. Det uttrycks med de två sammanhängande begreppen: mannen är kvinnans huvud, och kvinnan är kallad att underordna sig sin man. Mest utförligt behandlar Paulus detta grundläggande förhållande i Ef 5:22f. Här liknar Paulus mannens och kvinnans inbördes förhållande vid Kristi förhållande till församlingen och församlingens förhållande till Kristus. Som Kristus är församlingens huvud, så skall mannen vara sin hustrus huvud. Kristus är den förebild han skall efterlikna i den uppgift han har fått sig anförtrodd: att vara sin hustrus huvud.

Genast förstår vi, att detta utesluter all själviskhet och härsklystnad och alla försök att dominera och utnyttja situationen till sin egen fördel. Istället är det fråga om en tjänst som bara kan utövas i självutgivande kärlek. Det är mannens uppgift att vara den ledande i kärlek och offervilja. Han har ansvar för sin hustrus välfärd och trevnad. Han är den som är ansvarig för att hemmet är en god plats att vara på, där hans hustru och barn kan trivas.

Gud kommer att begära räkenskap av honom om han varit sin hustrus huvud på rätt sätt. Det kan han bara vara genom att lära av Kristus och likna honom i hans förhållande till kyrkan, som ju är Kristi brud.

Och omvänt gäller det, att när hustrun kallas till att underordna sig sin man, så är det inte fråga om någon förödmjukande underkastelse. För det är ju inte på det sättet kyrkan underordnar sig Kristus. Nej, där är det tal om ett frivilligt underordnande under Kristus, han som bara vill en sak: sin församlings bästa, dess eviga väl. Det är till församlingens bästa som den underordnar sig Kristus.

På samma sätt är det som Gud vill att en kvinna skall underkasta sig sin man. Med tacksamhet kan hon gå in under den ordningen, att han är hennes huvud, och låta honom utöva denna kärlekstjänst: att vara den ledande i att utöva omsorg och ta ansvar.

Det andra huvudstället är Pauli ord i 1 Kor 11:3: "Men jag vill att ni skall veta detta: Kristus är var mans huvud, mannen är hustruns huvud och Gud är Kristi huvud. "Orden här bekräftar, att det varken är något nedvärderande eller något slags förtryck i detta att mannen är kvinnans huvud. För också om Kristus står det, att han har Gud till sitt huvud, och i det ligger inte något nedvärderande för Guds Son. Och dessutom står det, att mannen skall utöva sin uppgift som den som för sin egen del har Kristus till huvud. Det innebär, att han i allting måste vara bestämd av Kristi godhet och kärlek, när han sköter sin tjänst.

Och låt oss med detsamma slå fast, att detta bestämda förhållande mellan man och hustru är lika giltigt och förpliktande idag som den gången orden skrevs och sändes till församlingarna. I1 Kor 11 framgår det, att grunden ligger redan i skapelsen. Det är alltså fråga om ett av Gud bestämt förhållande mellan man och kvinna, som har gällt sedan skapelsen och som alltid kommer att behålla sin giltighet. Och i Ef 5 är detta förhållande mellan man och kvinna grundat i och buret av det grundläggande förhållandet mellan Kristus och kyrkan. Äktenskapet skall vara liksom en avglans av det förhållande som råder mellan Kristus och hans församling.

Vi kan därför fastslå, att liksom Skriftens lära om mannens och kvinnans lika värde är något som gäller i alla tider, så är det också med detta att mannen är sin hustrus huvud och att hustrun skall underordna sig sin man.


Början av sidan | Nästa