Databasservern Titus får ny adress

De som använder Logosmappens databaser (några anges med länk i sidfoten) bör observera att adressen har ändrats. Det gäller bl a Gezelius, Kyrktexter, Oratio, Ous och några andra. Numera nås servern Titus på adressen https://titus.anet.fi/fmi/webd. De som använder FileMaker-klient eller iOS (FileMaker Go) ska söka värden på adressen titus.anet.fi.

Servern upprätthålls numera av C-J Data. E-post: info [at] anet.fi.


No Replies to "Databasservern Titus får ny adress"