Stora Galaterbrevskommentaren

Innehåll

FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN, SOM KOMMER AV GÄRNINGARNA, ENLIGT APOSTELN PAULUS I GALATERBREVET.

KAP. 1.

1. Egenrättfärdigheten leder bort från nådekallelsen,
2. omfattar ett annat evangelium,
3. förvillar troende själar,
4. förvänder Kristi evangelium,
5. är en förbannelse,
6. söker vinna människor,
7. är människor till behag,
8. är icke Kristi tjänare,
9. kommer av människor, icke genom uppenbarelse.
10. Den yppersta lagrättfärdighet är ett intet.
11. Den ödelägger Guds församling.

KAP. 2.

12. Den omöjliggör rättfärdiggörelse genom gärningar,
13. gör de i Kristus rättfärdiga till syndare,
14. gör Kristus till en syndatjänare,
15. återuppbygger den nedbrutna synden,
16. gör oss till överträdare,
17. förkastar Guds nåd,
18. anser, att Kristus dött förgäves.

[38] KAP. 3.

19. Den gör oss till oförståndiga galater,
20. förhäxar,
21. lyssnar icke till sanningen,
22. korsfäster Kristus på nytt,
23. anser sig ha sina gärningar att tacka för Anden,
24. överger Anden och slutar i köttet,
25. är under förbannelse,
26. gör tillägg till Guds testamente och föraktar det,
27. kommer synden att överflöda,
28. inneslutes under synd,

KAP. 4.

29. Den trälar under eländiga »makter»,
30. gör evangelieförkunnelsen fåfäng,
31. gör, att all erfarenhet och allt arbete är fåfängt,
32. gör oss till trälar och till tjänstekvinnans söner,
33. gör oss arvlösa tillika med tjänstekvinnans son,
34. åstadkommer, att Kristus är oss till intet gagn.

KAP. 5.

35. Den innebär, att vi äro skyldiga att hålla hela lagen,
36. att vi mista Kristus,
37. falla ur nåden.
38. Den hindrar oss från att löpa väl på det godas väg,
39. är en maning, som icke kommer från Gud,
40. är en fördärvets surdeg.
41. Den som lär sådant skall bära sin dom.
42. Den kommer oss att bitas inbördes och bli uppätna av varandra,
43. räknas bland köttets gärningar.

KAP. 6.

44. Den kommer den att anse sig något vara, som ingenting är,
45. berömmer sig av annat än av Gud,
46. behagar på köttsligt sätt de köttsliga,
47. hatar korsets förargelse,
48. håller icke ens lagen,
49. berömmer sig av dem som lära köttets gärningar,
50. duger till intet och gäller intet.

Slut.
I augusti månad år 1538.*

* Luthers egen datering av tillägget till företalet, skrivet för tredje upplagan, vilken utkom de första dagarna i september 1538.