Innehåll


Martin Luther: Stora Galaterbrevskommentaren

5:21

Varom jag säger eder i förväg, såsom jag redan förut har sagt, att de som göra sådant, de skola icke få Guds rike till arvedel.

Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.

Detta är en mycket hård och likväl högst nödvändig dom över falska kristna och säkra skrymtare, som skryta med evangelium, tron och Anden och samtidigt lika fullt i fullständig säkerhet göra vad köttet har begärelse till. Framför allt gäller det emellertid dessa kättare, vilka äro uppblåsta av sina meningar om i deras tycke högst andliga ting men i själva verket äro besatta av djävulen och alltigenom köttsliga, varför de med alla sina själskrafter fullborda köttets gärningar. Därför var det för aposteln högst nödvändigt att fälla denna förfärliga och fruktansvärda dom mot sådana säkra föraktare och förhärdade skrymtare: »de som lever så skall inte ärva Guds rike.», för att åtminstone några av dem i sin förskräckelse över denna stränga dom måtte börja i anden kämpa mot köttets gärningar, så att de icke fullborda dem.  


 

Logosmappen | Till början