Martin Luther

Stora galaterbrevskommentaren

I översättning av Martin Lindström


Arbetet med webbversionen av Stora Galaterbrevskommentaren är nu klart. Vi överlämnar texterna till studium och ber om Guds välsignelse för studiet.

Den upplaga som har använts är från 1939. Texterna har försetts med den bibeltext som återges i boken och parallellt med denna texten från Svenska Folkbibeln.Siffrorna invid texten är Weimarupplagans sidsiffror. De fyra första kapitlen återfinns i WA 40, 1 och de båda sista i WA 40, 2.

Det har funnits många svårigheter i indelning av avsnitt. Martin Luther gick ibland tillbaka till föregående vers eller delar av verser, vilket också syns i kommentaren. Därför finns det inte någon strikt systematisk versindelning.

De länkar nedan som står på kapitelrubrikerna går till en indexsida för hela kapitlet, där det också framgår vilka verser eller delar av verser som behandlas. Verslänkarna går direkt till resp. dokument.

Martin Luthers förord
Femtio lysande förtjänster hos den egna rättfärdigheten
Om innehållet i galaterbrevet


1a
1b
1c
2
3
4a
4b
4c
5
6a
6b
7
8
9
10
11-12
13-14
15-17
18-19
20-24


Logosmappen 2003