Kyrktexter version 2 (beta)

Databasen Kyrktexter har fått en ny version 2, som nu finns i en betaversion för testning. Kyrktexter är ett hjälpmedel för gudstjänstplanerare och är tillsvidare anpassad för S:t Johannes ev-luth församling och Lutherska bekännelsekyrkan. Det finns även en planerad funktion för den nya handboken (2000) i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, men den har ännu inte öppnats för gäster. Kyrktexter kan nås med webbläsare (gäster och registrerade användare), FileMaker Pro eller Pro Advanced (från v 12) och FileMaker Go för iPad (version 14 ...

Read More


NELK i Norrköping 24–26.4.2015

Nordisk evangelisk-luthersk konferens är en serie samlingar som ordnats turvis i Finland, Sverige, Norge och Danmark sedan 2004. Bilden är från Norrköping 2011. Nästa konferens ordnas i Norrköping och programmet kan hittas här (pdf): NELK-2015 i Norrköping Direktsändning av föredrag (ljud): http://original.livestream.com/nelk Länkar till NELK:s gamla webbplats och ny ingångssida.

Read More


Dagens andakt inte mera databas

Databasfunktionen för Dagens andakt utifrån Resekost, sammanställning av andakter från Martin Luthers produktion, har tagits bort, eftersom det nuvarande serverprogrammet inte ger tillräckligt stöd åt specialfunktionerna. Vi ber att de som eventuellt har lagt direktlänkar med hjälp av sökfunktionerna beaktar detta. Dagens andakt kan fortfarande öppnas som statiska webbsidor.

Read More


Studie om kvinnors rösträtt i församlingen

Stefan Sjöqvist, kyrkoherde i S:t Paulus evangelisk-lutherska församling i Uppsala (LBK), gjorde år 2008 en grundlig studie i frågan om kvinnors rösträtt på församlingens beslutande möten. Denna studie inrymmer även grund för diskussion om kvinnans rätt till pastorsämbetet. Studien publiceras i Logosmappen med författarens tillstånd. Frågan om rösträtt för kvinnor på församlingens beslutande möten (pdf, 27 sidor)

Read More


Nya Folkbibeln har lanserats

(Uppdaterad) Svenska Folkbibeln har lanserat en revision av Nya testamentet och utger den tillsammans med Psaltaren, som redan tidigare lanserats i nyöversättning. Den finns i mellanformat i två versioner: i svart konstskinn med dragkedja och i röd hård pärm. Dessutom kommer en pocketutgåva i miniformat. Logos förlag tillhandahåller tillsvidare mellanformaten på Biblions bokbord för ett mycket förmånligt pris. Dessutom erbjuds två digitala utgåvor: e-pub och pdf. Se de olika alternativen på förlaget XP Media (klicka i vänstermenyn på Bibeln och ...

Read More


Ny bok: Jesus är begynnelsen

En ny bok har utgetts på Logos förlag och har kommit från tryckeriet i dag. Det är en bok som presenterar undervisning från S:t Johannes ev-luth församlings bibelhelger 2013. Fem talare medverkar. Vi citerar från förordet: Programpunkterna i mars hade alla sin utgångspunkt i Jesu "Jag är"-ord, utom predikan vid gudstjänsten som behandlade den söndagens tema, Marie bebådelsedag. Under höstens bibelhelg behandlades föredrag över olika ämnen.  För att vi ska kunna tro på Herren Jesus ska han själv vara i centrum, från början till slut. Därför har ...

Read More


Gezelius-databasen har ny utformning

Projekt Gezelius pågick åren 2005-2007 då en nordisk arbetsgrupp under ledning av Berthold Nilsson skannade och skrev in den andra upplagan av det omfattande bibelverket (4.200 sidor) och lade ut den i en webbdatabas. Den har varit till stor nytta för teologer och teologiskt intresserade, eftersom den är svår att få tag i som bok. Nu har en ny version lanserats, där särskilt användare av Apples iPad och iPhone har ett lätthanterligt gränssnitt. Den går också utmärkt att använda i webbgränssnitt. Denna version 2 är lanserad som betaversion, vilket betyder ...

Read More


Bibelstudier över Apostlagärningarna

Den bibelstudieserie som hållits av Ola Österbacka i Biblion åren 2013–2014 finns att ladda ner som tre kompendier, med kommentarer vers för vers. Länkarna finns på sidan Föredrag och bibelstudier. Inspelningar finns i form av video och mp3 på S:t Johannes ev-luth församlings webbplats.

Read More


Unikt kurstillfälle: Jerusalem

Den 14-16 juli kommer professor John Brug att leda en kurs med temat "Jerusalem genom årtusendena". Alla intresserade är välkomna att delta i hela eller delar av kursen. Kursen hålls uteslutande på engelska, men med stöd av hundratals bilder. Kursplats är Lilla Hemgården, Saltängsgatan 7, Norrköping, Sverige. Kursen inleds kl 10 på måndag och avslutas på onsdag eftermiddag. Professor Brug är en mångkunnig forskare och utbildare av pastorer med ansvar för systematisk teologi vid Wisconsin Lutheran Seminary i Mequon. Han är chefredaktör för seminariets ...

Read More


Pieper-Mueller finns nu som pdf-utgåva

Dr Franz Pieper var en ledande luthersk teolog i Missourisynoden för ett sekel sedan. Hans Christliche Dogmatik är ett klassiskt verk inom konfessionell luthersk dogmatik. Den utgavs i förkortad engelsk form av Dr J. T. Mueller, professor vid Evangelisk-lutherska Concordia-seminariet i St. Louis, Missouri, 1945. En svensk, bearbetad översättning utgavs 1985 av teologie dr Tom G. A. Hardt, dåvarande kyrkoherde i Evangelisk-lutherska S:t Martins församling i Stockholm. Det är en ytterst värdefull insats som  har gjorts av Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige (i ...

Read More