Ny Lutherbok till reformationens jubileumsår

Biblicums förlag har tillsammans med XP-Media gett ut en bok med anledning av reformationens jubileumsår: Rättfärdiggörelsen genom tron – Luthers nyupptäckt av det villkorslösa evangeliet. Redaktör för boken är Seth Erlandsson, som också nyöversatt den viktiga skriften Om en kristen människas frihet och skrivit ett inledande kapitel med översikt över Luthers upptäckt samt ett avslutande avsnitt som behandlar rättfärdiggörelsen. Boken kan beställas från Biblicums förlag för 140 kr (i Finland även via Logos förlag för 15 €). Den omfattar ...

Read More


Freefind-sökning korrigerad

Det har en tid funnits problem att söka i specifika delar av Logosmappen via Freefind-sökfunktionen. Detta har nu åtgärdats. Det går alltså att skriva in sökord och välja om man vill söka i hela Logosmappen eller avgränsat till Konkordieboken, Stora Galaterbrevskommentaren, Luthers Huspostilla, Hoppets bekännelse eller Om den trälbundna viljan. Meddela gärna eventuella problem.

Read More


Vårt lutherska arv

Med anledning av reformationens jubileumsår har LBK i Norge gjort en utmärkt sammanställning av Martin Luthers liv och verksamhet, med undervisande och informativa texter. Sidorna rekommenderas för studium. http://luther2017.media/

Read More


Logosmappen har förnyats

Eftersom det gamla Wordpress-temat inte har underhållits på ett par år har en del funktioner börjar vägra samarbeta. Därför har vi bytt tema. Vi hoppas att det fungerar men ber om överseende med att arbetet med att anpassa temat och med översättning ännu är på hälft. Meddela eventuella fel och brister så snart som möjligt, per e-post eller i kommentarsfältet! Menystrukturen är oförändrad, med undantag av informationen om Föreningen Logos, som har bytt namn till Om Logosmappen. Föreningen Logos i Österbotten håller nämligen på att avvecklas och ...

Read More


NELK-sidorna har uppdaterats

Under många år har sidorna för Nordisk Evangelisk-Luthersk konferens varit bristfälliga. Nu har en uppdatering gjorts. De flesta konferensföredragen finns som inspelningar i mp3-format och i flera fall även som video. Texter som pdf finns i många fall. Se de enskilda konferensernas sidor via huvudsidan. Föredragen under konferenserna 2010, 2011, 2012 samt 2013 och 2015 har sammanställts i bokform. Böckerna kan rekvireras av Lars Borgström (tfn: +46 73 971 73 21, e-post: lars[snabel-a]predikan.se). Den nyaste bokens pris, 2013 och 2015, är 100 SEK plus porto, ...

Read More


Föreningen Logos säljer böcker och lösöre

(Redigerat 12.12.2016) Föreningen Logos i Österbotten har ekonomiska bekymmer och har tvingats sälja ut av böckerna i biblioteket. Aktierna berättigande till Biblion är till salu fram till årsskiftet. Den teologiska litteraturen är såld, men profan litteratur finns några lådor. Kvalitet och värde varierar. Försäljningen via databasen GS-arkiv har upphört. Även en del lösöre finns till salu, bl.a. ett träkonstverk av en okänd tjeckisk konstnär och altartavlan. Det finns två specialböcker som utannonseras i en offentlig auktion som ...

Read More


C O Rosenius 200 år

Den 3 februari 2016 har det gått exakt 200 år sedan Carl Olof Rosenius föddes. Han var en lekmannapredikant från Västerbotten i Sverige som fick en enorm betydelse för luthersk väckelsekristendom i Norden. Hans dagliga betraktelser hör till de lutherska klassikerna. De finns numera i webbutgåva på efs.nu. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen är en av de organisationer som grundades i anslutning till väckelsen som Rosenius inspirerade. Jubileet firas på olika sätt, bland annat med en konferens på Fridhem 6-7.2.2016, som representerar den gren av rosenianismen ...

Read More


En nordisk evangelisk härold har gått ur tiden

Hans Erik Nissen har flyttat hem till Herren efter en tids sjukdom. Hans flyttning skedde på onsdagen den 27 januari 2016. Ännu så sent som den 10 januari predikade han i sin församling, Nordsjællands valgmenighet, sittande vid ett bord, över doptexten i Mark 10:13-16. Predikan finns här: https://www.youtube.com/watch?v=04InCz54xJE Hans Erik Nissen var en känd förkunnare i vida kretsar i Norden. Hans bok Ett är nödvändigt har blivit en kär och viktig andaktsbok för många. Frid över hans minne!

Read More


Kyrktexter version 2 (beta)

Databasen Kyrktexter har fått en ny version 2, som nu finns i en betaversion för testning. Kyrktexter är ett hjälpmedel för gudstjänstplanerare och är tillsvidare anpassad för S:t Johannes ev-luth församling och Lutherska bekännelsekyrkan. Det finns även en planerad funktion för den nya handboken (2000) i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, men den har ännu inte öppnats för gäster. Kyrktexter kan nås med webbläsare (gäster och registrerade användare), FileMaker Pro eller Pro Advanced (från v 12) och FileMaker Go för iPad (version 14 ...

Read More


NELK i Norrköping 24–26.4.2015

Nordisk evangelisk-luthersk konferens är en serie samlingar som ordnats turvis i Finland, Sverige, Norge och Danmark sedan 2004. Bilden är från Norrköping 2011. Nästa konferens ordnas i Norrköping och programmet kan hittas här (pdf): NELK-2015 i Norrköping Direktsändning av föredrag (ljud): http://original.livestream.com/nelk Länkar till NELK:s gamla webbplats och ny ingångssida.

Read More