NELK-sidorna har uppdaterats

Under många år har sidorna för Nordisk Evangelisk-Luthersk konferens varit bristfälliga. Nu har en uppdatering gjorts. De flesta konferensföredragen finns som inspelningar i mp3-format och i flera fall även som video. Texter som pdf finns i många fall. Se de enskilda konferensernas sidor via huvudsidan.

Föredragen under konferenserna 2010, 2011, 2012 samt 2013 och 2015 har sammanställts i bokform. Böckerna kan rekvireras av Lars Borgström (tfn: +46 73 971 73 21, e-post: lars[snabel-a]predikan.se). Den nyaste bokens pris, 2013 och 2015, är 100 SEK plus porto, och kan alternativt beställas från Logos förlag i Vasa för 11 € plus porto. 

I sökdatabasen OUS kan alla inspelningar snabbt hittas. Välj organisation: NELK.


No Replies to "NELK-sidorna har uppdaterats"