3 results for tag: nelk


NELK-sidorna har uppdaterats

Under många år har sidorna för Nordisk Evangelisk-Luthersk konferens varit bristfälliga. Nu har en uppdatering gjorts. De flesta konferensföredragen finns som inspelningar i mp3-format och i flera fall även som video. Texter som pdf finns i många fall. Se de enskilda konferensernas sidor via huvudsidan. Föredragen under konferenserna 2010, 2011, 2012 samt 2013 och 2015 har sammanställts i bokform. Böckerna kan rekvireras av Lars Borgström (tfn: +46 73 971 73 21, e-post: lars[snabel-a]predikan.se). Den nyaste bokens pris, 2013 och 2015, är 100 SEK plus porto, och kan alternativt beställas från Logos förlag i Vasa för 11 € plus ...

NELK i Norrköping 24–26.4.2015

Nordisk evangelisk-luthersk konferens är en serie samlingar som ordnats turvis i Finland, Sverige, Norge och Danmark sedan 2004. Bilden är från Norrköping 2011. Nästa konferens ordnas i Norrköping och programmet kan hittas här (pdf): NELK-2015 i Norrköping Direktsändning av föredrag (ljud): http://original.livestream.com/nelk Länkar till NELK:s gamla webbplats och ny ingångssida.

NELK i Hillerød 18-20.10.2013

Nordisk evangelisk-luthersk konferens, NELK - Vejen frem 2013, hölls i Hillerød, Danmark 18-20 oktober 2013. Program i pdf-form. Inspelningar av huvudföredragen. NELK:s tidigare konferenser hittas via http://logosmappen.net/nelk/.