NELK i Norrköping 24–26.4.2015

Nordisk evangelisk-luthersk konferens är en serie samlingar som ordnats turvis i Finland, Sverige, Norge och Danmark sedan 2004. Bilden är från Norrköping 2011.

Nästa konferens ordnas i Norrköping och programmet kan hittas här (pdf):

NELK-2015 i Norrköping

Direktsändning av föredrag (ljud): http://original.livestream.com/nelk

Länkar till NELK:s gamla webbplats och ny ingångssida.


No Replies to "NELK i Norrköping 24–26.4.2015"