1 result for tag: rosenius


C O Rosenius 200 år

Den 3 februari 2016 har det gått exakt 200 år sedan Carl Olof Rosenius föddes. Han var en lekmannapredikant från Västerbotten i Sverige som fick en enorm betydelse för luthersk väckelsekristendom i Norden. Hans dagliga betraktelser hör till de lutherska klassikerna. De finns numera i webbutgåva på efs.nu. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen är en av de organisationer som grundades i anslutning till väckelsen som Rosenius inspirerade. Jubileet firas på olika sätt, bland annat med en konferens på Fridhem 6-7.2.2016, som representerar den gren av rosenianismen som bildades som en avknoppning från EFS 1909, nämligen Missionssällskapet ...