En nordisk evangelisk härold har gått ur tiden

Hans Erik Nissen har flyttat hem till Herren efter en tids sjukdom. Hans flyttning skedde på onsdagen den 27 januari 2016. Ännu så sent som den 10 januari predikade han i sin församling, Nordsjællands valgmenighet, sittande vid ett bord, över doptexten i Mark 10:13-16. Predikan finns här:

Hans Erik Nissen var en känd förkunnare i vida kretsar i Norden. Hans bok Ett är nödvändigt har blivit en kär och viktig andaktsbok för många. Frid över hans minne!


No Replies to "En nordisk evangelisk härold har gått ur tiden"