Logosmappens databaser

Logosmappens databaser finns nu på adressen titus.anet.fi (Folkbibeln Online sköts inte längre av Logosmappen). Servern upprätthålls av F:ma C-J Data. Titus har SSL-certifikat och fungerar alltså via webben med https (att vissa webbläsare reagerar med en varning beror på att Titus använder ett lite äldre certifikat – du kan lugnt godkänna det), och även FileMaker Pro och FileMaker Go använder säker inloggning. De gamla adresserna kommer inte att fungera.

Kom ihåg att avsluta med att logga ut (längst uppe till höger eller en knapp Avsluta) om du använder webbläsare eller FM Go! (FileMaker Go kan gratis laddas ner från App Store för iPhone och iPad. Ange titus.anet.fi som server.)

Databaser som är öppna för gäster:

  • Gezelius-databasen (optimerad även för iPhone och iPad, namn: gezelius)
  • Kyrktexter (hjälpmedel för planering av gudstjänster, nu som version 2 beta)
  • OUS (databas för inspelningar)
  • Biblicum (som föregående, men endast Biblicum-inspelningar)
  • Oratio (som föregående, inspelningar från S:t Johannes ev-luth församling och LBK)
  • Sång- och musikdatabas (Juhani Martikainens arrangemang för olika köruppsättningar; ska inom kort uppgraderas)
  • Trosfrågan

Dessutom finns ett antal databaser som är öppna för kunder med särskild inloggning. Servern upplåts för webbdatabaser som är för non profit- eller utbildningsverksamhet.