Kurser och föredrag

Under åren 2003-2006 hölls ett omfattande samnordiskt projekt kallat Luthersk Nätbibelskola.

NELK är en samnordisk frikonferensverksamhet: Nordisk Evangelisk-Luthersk Konferens. Den första konferensen ordnades i Vasa 2004 med Logos som arrangör. Konferenserna har ordnats nästan varje år sedan dess. Goda föredrag finns upplagda, dels som text, dels i mp3-inspelningar. Från några av konferenserna finns föredragen utgivna som böcker.

En rad föredrag och bibelstudier från olika håll finns samlade på sidan Bibelstudier och föredrag. Teologiskt ansvarar varje upphovsman för innehållet.

Föreningen Logos ordnar sporadiskt kursverksamhet på biblisk grund, typ fri konferens med stöd av Svenska studiecentralen. Den 17 maj 2012 höll Föreningen Genesis’ talesman Anders Gärdeborn höll några lektioner med temat Adam och Eva-lutionen, dvs. frågan om Bibelns skapelselära i förhållande till evolutionsläran.

Videoinspelningar av föredragen (inte av frågestunderna) finns på Vimeo/LogosDirekt enligt länkarna nedan.

  1. Guds skapelse och vetenskapen. Hur trovärdig är evolutionsläran? Är biblisk skapelsetro ett förnuftigt alternativ?
  2. Guds skapelse och livet. Forts. med exempel från livets mekanismer, fossil m.m.
  3. Guds skapelse och Bibeln. Universums, livets och människans historia utifrån Bibeln.

Tidigare kurser och bibeldagar, NELK-inspelningar samt LogosDirekt-inspelningar från gudstjänster och bibelstudier (från 2006) finns arkiverade i databasen OUS.