Logos förlag

Logos förlag, som erbjuder god luthersk litteratur och utger i mån av möjlighet också egna böcker, har från 1.10.2016 övergått till S:t Johannes evangelisk-lutherska församling. Förlagsansvarig är Ola Österbacka.

En fåtal tidigare produkter i Logos förlag inköptes av OF system, t. ex. böcker från NELK:s konferenser under senare år. Intresserade kan vända sig till Ola Österbacka.