III Om Guds Son

52] Den tredje artikeln gilla våra motståndare. I denna bekänna vi, att våra naturer äro i Kristus på det sättet, att Ordet antagit den mänskliga naturen i sin persons enhet. Vidare bekänna vi, att samme Kristus har lidit och dött för att försona Fadern med oss och att han uppstått för att regera, rättfärdiggöra och helga de troende o.s.v. enligt den Apostoliska och Nicaenska trosbekännelsen.