Om arbetet med bekännelseskrifterna

Arbetsgruppen

Texterna har i huvudsak skrivits in av Klas-Erik Isaksson, Replot. Större delen av redigeringsarbetet utfördes under ett antal kvällar från hösten 1997 till 1999, då en frivillig grupp samlats i Efös datasal under namnet ”Bibeln till Internet”. Gruppen har också arbetat med Svenska Folkbibeln.

Ansvarig för arbetet var Ola Österbacka. I redigeringsarbetet deltog Ralf Sandberg och Aja Lund.

Uppdatering med perikopernas nummer (enligt Concordia Triglotta) och bibelhänvisningar har gjorts utifrån Klas-Erik Isakssons text av Ralf Sandberg. Han har också utfört ett omfattande arbete med att sammanslå de tidigare rätt små filerna till större helheter. Detta arbete blev klart i oktober 2010.

Från hösten 2016 har texterna börjat överföras till det nya WordPress-temat, men en stor del av texterna finns kvar som gamla html-sidor tillsvidare. Vi ber läsarna uppmärksamma att länkar i sidhuvuden på dessa sidor inte är uppdaterade. Navigera till huvudsidan och andra avsnitt från menyn.