Andakterna från Främlingarnas hemliv utökas

Under år 1999 lades en del böner från Johannes Bäcks klassiska bönbok "Främlingarnas hemliv" ut i språkligt bearbetad form. Arbetet har sedan dess legat nere i stor utsträckning, men nu har Jari Rättö återupptagit arbetet och några nya böner har lagts in. Se under Uppbyggelse > Andakter och bön.

Read More


Vad betyder ämbetet i CA V?

En fråga som varit föremål för många och långa diskussioner bland lutheraner har varit förståelsen av den femte artikeln i Augsburgska bekännelsen, som i den svenska översättningen har rubriken "Om predikoämbetet". Frågan har splittrat de lutherska bekännelsekyrkorna och är fortfarande en nyckelfråga i lärosamtal. Ska "predikoämbetet" tolkas som det specifika pastorsämbetet i församlingen eller som en allmän term för de kristnas uppdrag att ordna med förkunnelse och sakramentsförvaltning? Professor John Brug, känd av många i Norden från hans ...

Read More


Logos nr 2/2013

Tidningen Logos nr 2/2013 har kommit i tryck och kommer att postas de närmaste dagarna. Den kan också laddas ner som pdf. Ur innehållet: Ledare: Trons försvar Andakt av Hans Ahlskog: HERRENS ängel Halvar Sandell: Avsteg och det stora avfallet Hans Ahlskog: Synkretism i Bibeln, i kyrkohistorien och i nutiden Notiser om aktuellt i finländskt kyrkoliv och information om NELK Böcker: NELK 2012 Referat från kursdag med Mats Molén Lutherpredikan Verksamhetsinformation

Read More


NELK i Hillerød 18-20.10.2013

Nordisk evangelisk-luthersk konferens, NELK - Vejen frem 2013, hölls i Hillerød, Danmark 18-20 oktober 2013. Program i pdf-form. Inspelningar av huvudföredragen. NELK:s tidigare konferenser hittas via http://logosmappen.net/nelk/.

Read More


Ladda ner Genesis specialnummer!

Tidningen Genesis har ett specialnummer som har utkommit i 9000 ex och ännu ska tryckas i en tilläggsupplaga. Nu har redaktionen också släppt numret som nedladdningsbar pdf. I specialnumret finner du bland annat följande rubriker: Läroböckernas förklaringar håller inte! Bibeln i biologin Liv i universum Är livet meningslöst? DNA-koden Fossil Genetisk likhet Mellanformer – apmänniskor

Read More


Inga inspelningar från Molénkursen

Med beklagande måste vi informera om att vi av en serie olyckliga omständigheter tyvärr inte kunde spara inspelning av Mats Moléns föreläsningar "Bibeln, dinosaurier och Noas flod" 18.5.2013. För den som vill ha teknisk info kan vi berätta - att det blev ett strul med det konto på Livestream som skulle användas för sändningen, - att ingenting lagrades på Livestream, - att det konto som användes på den lokala datorn inte hade skrivrättigheter till mappen som hade anvisats, varför inspelningen inte lagrades.

Read More


Israel ämne för Logos nr 1

I det första numret för tidningen Logos för 2013 tas en brännande fråga upp: Israel och den yttersta tiden. Det finns många spekulationer i ämnet, och vi vill ge en sund vägledning baserad på klassisk luthersk lära. Tidningen kan laddas ner som pdf.  

Read More


Bibeln, dinosaurier och Noas flod

Lördagen den 18 maj 2013 erbjuder Föreningen Logos i samarbete med Svenska studiecentralen en intressant kursdag i Biblion, Biblioteksgatan 5 i Vasa. Mats Molén, känd föreläsare och författare från Umeå, håller tre föredrag under rubriken Bibeln, dinosaurier och Noas flod. Det blir möjlighet att ställa frågor och köpa böcker. Du kan följa föredragen i direktsändning här. Av tekniska orsaker måste vi denna gång använda stjdirekts sändningskonto på Livestream. Ingen avgift, kollekt tas för omkostnaderna. Kaffeservering. Se även fjolårets kurs ...

Read More


Läsning för Stilla veckan

Kristi lidandes historia finns sammanställt enligt de traditionella sex akterna enligt Svenska Folkbibeln.

Read More


Bibeltolkning och vetenskap på otrons villkor

En ny och grundläggande artikel av teol.dr Seth Erlandsson har publicerats i tidskriften Biblicum nr 1/2013. Vi lägger ut artikeln med tillstånd av författaren (pdf). Bibeltolkning och vetenskap på otrons villkor Webbadress till tidskriften Biblicum: http://www.biblicum.se

Read More