Bibelstudier över Första Moseboken

Första delen av Ola Österbackas bibelstudier över Första Moseboken från år 2011 finns nu som pdf-kompendium. Manuset har granskats av teol.dr Seth Erlandsson, som gjort värdefulla påpekanden och rättat några fel.

Den andra delen, patriarkhistorien, publiceras senare.

Första Moseboken, del I, urhistorien


No Replies to "Bibelstudier över Första Moseboken"